FCU new Language Division

"Devoted to Language Learning"

Health

Hospitals in Taichung

Jen-Ai Hospital
483 Dong Rong Rd.,Tail, Taichung
English Hotline: 0963.175.765

Cheng Ching Hospital
No.118, Sec.3, Zhonggang Rd. #139, Pingdeng St
Phone: 2463.2000

Lin Shin Hosptial
No.36, Sec. 3, Huizhong Rd.
Phone: 2258.6688

Taichung Hospital
No.199, Sec. 1, Sanmin Rd.
Phone: 2229.4411 ext. 3304

Veterans Hospital
No.160, Sec.3, Zhonggang Rd.
Phone: 2359.2525 ext. 2741

Zhongshan Medical College Hospital
No.23, Sec.1, Zhonggang Rd.
Phone: 2201.5111 ext. 1271

Fong Yuan Hospital
No.100, Angang Rd., Fongyuan
Phone: 2527.1180

Xin Wenxin Clinic
No.112, Fengchia Rd.
Phone: 2254.2660